konferencjekdp2021

Wszystko czego potrzebujesz w sieci w jednym miejscu

Jakie są zasady zakładania spółki komandytowej?

Jakie są zasady zakładania spółki komandytowej?

Zakładanie spółki komandytowej to proces wymagający zrozumienia specyfiki tego rodzaju działalności gospodarczej oraz przestrzegania określonych procedur prawnych. W artykule tym postarano się przybliżyć najważniejsze aspekty związane z tym tematem, które pomogą potencjalnym przedsiębiorcom w podjęciu właściwych decyzji biznesowych.

Spółka komandytowa – jak ją założyć?

Założenie spółki komandytowej w Polsce obejmuje kilka kroków, które wymagają spełnienia określonych wymogów prawnych. Oto przewodnik po etapach tego procesu:

 1. Przygotowanie umowy spółki: Umowa spółki musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.
 2. Wniesienie wkładów: Komandytariusze muszą wnieść swoje wkłady na pokrycie kapitału spółki, co może mieć formę pieniężną lub niepieniężną (aport).
 3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) Po sporządzeniu umowy w formie aktu notarialnego, spółka musi zostać zarejestrowana w KRSie.
 4. Urząd Skarbowy: Należy zgłosić spółkę do właściwego urzędu skarbowego, zarejestrować jako płatnika VAT (jeśli spółka ma prowadzić działalność opodatkowaną VAT) oraz uzyskać NIP.
 5. ZUS: Jeżeli spółka zatrudnia pracowników, powinna zostać zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Główny Urząd Statystyczny: Spółka powinna być zarejestrowana w Głównym Urzędzie Statystycznym, aby otrzymać numer REGON.
 7. ROR: Otwarcie rachunku bankowego dla spółki jest również wymagane, aby można było realizować transakcje finansowe.
 8. Dodatkowe wymogi: W zależności od rodzaju działalności, spółka może być zobowiązana do uzyskania specjalnych zezwoleń lub licencji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zakładania i prowadzenia spółki komandytowej, warto odwiedzić stronę: https://www.komandytowa.pl/, czyli największy portal o tym rodzaju spółek.

Spółka komandytowa – kiedy warto ją założyć?

Spółka komandytowa może być korzystnym rozwiązaniem w różnych sytuacjach biznesowych. Oto kilka okoliczności, w których warto rozważyć założenie takiej spółki:

 1. Ograniczona odpowiedzialność niektórych wspólników: Jedną z głównych zalet spółki komandytowej jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności komandytariuszy do wysokości ich wniesionego wkładu. To atrakcyjne dla inwestorów, którzy chcą unikać ryzyka związanego z nieograniczoną odpowiedzialnością, ale jednocześnie chcą uczestniczyć w zyskach firmy.
 2. Zachowanie kontroli nad biznesem: W spółce komandytowej komplementariusze zachowują pełną kontrolę nad zarządzaniem spółką, co może być korzystne dla założycieli firmy, którzy chcą przyciągnąć kapitał bez rezygnacji z decyzyjności.
 3. Elastyczność w finansowaniu: Spółka komandytowa umożliwia łatwiejsze pozyskiwanie kapitału od nowych inwestorów (komandytariuszy), którzy mogą wnosić kapitał bez potrzeby angażowania się w zarządzanie spółką. To pożądane w przypadkach, gdy biznes potrzebuje dodatkowych środków finansowych, ale założyciele nie chcą rezygnować z kontroli.
 4. Planowanie sukcesji i przekazywanie biznesu: Spółka komandytowa może ułatwić proces sukcesji w firmie rodzinnie, umożliwiając stopniowe wprowadzanie nowych pokoleń jako komandytariuszy.

Decyzja o założeniu spółki komandytowej powinna być podyktowana specyficznymi potrzebami i okolicznościami biznesowymi, a także dokładną analizą prawno-finansową.