konferencjekdp2021

Wszystko czego potrzebujesz w sieci w jednym miejscu

Podatki w działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Podatki w działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Najbardziej podstawowy podział w polskim systemie podatkowym wyróżnia podatki bezpośrednie i podatki pośrednie. Bezpośrednie opłaty to te, uiszczane przez podatnika w urzędzie skarbowym (PIT, CIT). Podatki pośrednie to koszty ukryte w cenach usług i nabywanych towarów (VAT, akcyza).

Firma a podatki

Podstawowa wiedza, pozwalająca orientować się w przepisach podatkowych, potrzebna jest każdemu przedsiębiorcy. Podatki to koszty stałe działalności gospodarczej i nie da się ich uniknąć. Mamy jednak zawsze większy lub mniejszy wpływ na ich potencjalną wysokość. Jeśli nie chcemy lub nie umiemy zająć się tym osobiście, warto skorzystać z usług kompetentnego biura księgowego. Jeśli nie masz nikogo zaufanego na oku, jeden z internetowych katalogów sprawdzonych usługodawców znajdziesz pod adresem http://www.azs-umk-torun.pl/.

Wybór spośród trzech form opodatkowania zależy od nas.

Formy opodatkowania

Skala podatkowa

Skala podatkowa to inaczej rozliczenie podatków na zasadach ogólnych. To najczęściej wybierany sposób opodatkowania przez polskich przedsiębiorców. Opodatkowanie opiera się na dwustopniowej skali. Podstawą opodatkowania jest sam dochód, czyli przychód z działalności gospodarczej, pomniejszony o wszelkie koszty jego uzyskania. Do przedsiębiorcy należy konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów firmy.

Podatek według skali podatkowej opłacany jest w odpowiednim urzędzie skarbowym w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Bez względu na to, co jaki czas musimy się rozliczać z urzędem skarbowym, nie musimy składać okresowych deklaracji. Rozliczenie obowiązuje nas na zakończenie roku podatkowego (ostateczny termin upływa z końcem kwietnia kolejnego roku podatkowego). W urzędzie skarbowym należy złożyć zeznanie roczne PIT-36.

Podatek liniowy

Przedsiębiorcę obowiązuje jedna stawka podatku 19%, bez względu na to, jakie osiąga on dochody. Podatek jest dzięki temu łatwiejszy do obliczenia. Przy wyborze tej metody opodatkowania również należy pamiętać o konieczności prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Zaliczki płacone są miesięcznie lub kwartalnie, każdorazowe opłacenie składki do urzędu skarbowego nie wymaga jednak żadnych dodatkowych deklaracji. Termin wniesienia opłaty upływa zawsze 20. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Na zakończenie roku rozliczeniowego podatnik zobowiązany jest do złożenia deklaracji PIT 36L w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest rodzajem opodatkowania, w którym przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia poniesionych przez siebie kosztów podatkowych, od uzyskiwanego przychodu. Wynagradzają to niskie stawki ryczałtu. Stawka ryczałtu zależy od rodzaju prowadzonej działalności i może wynosić od 2% do 17%. W polskim systemie podatkowym jest 10 stawek takiego ryczałtu.

ZUS a firma

Licząc koszty prowadzenia działalności, nie można zapomnieć o ubezpieczeniu. Jeśli przedsiębiorca nie posiada ubezpieczenia z innego tytułu (np. pracy na etacie), już od momentu rejestracji firmy zobowiązany jest zgłosić się Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu opłacania ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Przez pierwszy rok działalności gospodarczej ustawodawca przewidział możliwość opłacania składek w wymiarze niepełnym.